Cách cài đặt Analy trên máy pos Sunmi/máy Ocha

Chuẩn bị:

Để dễ đăng nhập và kết nối với đối tác như Shopeefood, bạn nên cài đặt app Analy ở 1 thiết bị android trước để làm các bước sau:

 • Tạo tài khoản
 • Kết nối với các đối tác: Grabfood, Shopeefood, Befood, Gojek…
 • Bước 1: Sau khi tài khoản của bạn kết nối thành công với các bên, thì vào App store (Cửa hàng Play) của máy pos tìm app Analy, chú ý: thêm mục Mới để dễ tìm app hơn.
  • Tùy vào dung lượng của máy pos và hệ thống mạng mà việc tải app Analy về máy pos có thể mất khoảng từ 10-40 phút. Bạn vui lòng chờ đến khi app được cài đặt hoàn toàn.
 • Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản của quán.
 • Bước 3: Vào mục cài đặc máy in chọn:
 • Bước 4: Chọn loại máy in: Máy in tích hợp Sunmi (Bluetooth)
 • Bước 5: Chọn kích thước giấy in 58mm
 • Bước 6: Thêm nội dung tiêu đề trên bill (nếu cần) & tíc cho phép in tự động (hoặc không)
 • Bước 7: In kiểm tra tình trạng kết nối nếu thành công thì Lưu lại

Một số lỗi có thể xảy ra:

 • Nếu sau khi bạn In kiểm tra thấy đã kết nối thành công nhưng vẫn không in đơn hàng tới được thì Đăng xuất app, thoát app và đăng nhập lại.
 • Nếu đơn tới không có tiếng thì
  • Với máy Sunmi V1: mình vào phần Setting -> Thông báo -> Ứng dụng -> App Analy -> Mở to hết tiếng phương tiện
  • Với máy Sunmi V2: mình vào phần Setting -> Âm thanh -> Chỉnh hết mức âm thanh ở đa phương tiện.

***Lưu ý: 1 tài khoản chỉ cài đặt được với 1 loại maý in, không nên chuyển đổi liên tục nhiều loại máy in. Khi đã đăng nhập tài khoản trên máy pos thì không nên đăng nhập tài khoản đó trên các thiết bị khác, sẽ dẫn tới lỗi không in đơn tự dộng được, nhưng có thể bấm in tay.