Chính sách bảo mật

Cảm ơn bạn đã sử dụng Analy.co. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập các thông tin sau từ bạn:

  • Thông tin cá nhân: Điều này bao gồm tên và địa chỉ email của bạn. Chúng tôi thu thập thông tin này khi bạn đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập vào tài khoản của mình.
  • Thông tin đối tác thương gia: Điều này bao gồm tên, địa chỉ email và số điện thoại của đối tác thương gia của bạn. Chúng tôi thu thập thông tin này khi bạn kết nối với đối tác thương gia của mình.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp cho bạn dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi cho bạn thông báo về tài khoản của bạn và để gửi cho bạn tin nhắn tiếp thị. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin đối tác thương gia của bạn để giúp chúng tôi tự động kết nối với đối tác thương gia của bạn.

Chúng tôi không bán hoặc cho thuê thông tin của bạn cho các bên thứ ba.

Sự lựa chọn của bạn

Bạn có thể kiểm soát cài đặt quyền riêng tư của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình và truy cập trang Cài đặt. Bạn cũng có thể hủy đăng ký nhận tin nhắn tiếp thị bằng cách nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” trong bất kỳ email tiếp thị nào bạn nhận được.

Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi sử dụng nhiều biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin của bạn, bao gồm mã hóa và kiểm soát truy cập.

Yêu Cầu Xóa Tài Khoản:

Tại Analy.co, chúng tôi ưu tiên việc bạn kiểm soát dữ liệu của mình. Nếu bạn muốn xóa tài khoản và thông tin liên quan trực tiếp từ ứng dụng, bạn có thể dễ dàng yêu cầu xóa tài khoản thông qua cài đặt trong ứng dụng.

Để xóa tài khoản và dữ liệu liên quan của bạn:

  1. Mở ứng dụng Analy.co.
  2. Di chuyển đến trang Cài Đặt trong ứng dụng.
  3. Tìm và chọn “Xóa Tài Khoản” hoặc tùy chọn tương tự.
  4. Làm theo hướng dẫn để xác nhận xóa tài khoản của bạn.

Sau khi nhận được yêu cầu từ bạn thông qua ứng dụng, chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý việc xóa tài khoản của bạn, đảm bảo xóa thông tin cá nhân và thông tin đối tác thương mại của bạn khỏi hệ thống của chúng tôi.

Vui lòng lưu ý rằng mặc dù chúng tôi nỗ lực xóa dữ liệu của bạn một cách hoàn toàn, nhưng có thể có yêu cầu lưu giữ dữ liệu hoặc nghĩa vụ pháp lý cần giữ lại một số thông tin sau khi tài khoản đã được xóa. Tuy nhiên, hãy yên tâm rằng chúng tôi chỉ giữ lại số lượng dữ liệu tối thiểu cần thiết để tuân thủ những nghĩa vụ này.

Theo hướng dẫn của Google Play Store, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Do đó, mọi thông tin cá nhân hoặc thông tin đối tác thương mại nằm trong khả năng kiểm soát của chúng tôi sẽ bị xóa vĩnh viễn khi bạn xóa tài khoản, đảm bảo quyền riêng tư và an ninh dữ liệu theo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc xóa tài khoản hoặc dữ liệu, hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ để đảm bảo quá trình diễn ra một cách thuận lợi và an toàn.

Thay đổi Chính sách bảo mật của chúng tôi

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật này theo thời gian. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi đáng kể nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc bằng cách đăng thông báo trên trang web của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại hotro@analy.co