Chính sách giao hàng

1. Giới thiệu về phương thức vận chuyển và giao nhận của web.analy.co

Web.analy.co cung cấp các dịch vụ trực tuyến, do đó việc giao nhận được thực hiện qua các phương thức điện tử. Dưới đây là các chi tiết về phương thức giao hàng và cung ứng dịch vụ của chúng tôi:

2. Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ

a) Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ:
Chúng tôi cung cấp dịch vụ trực tuyến qua nền tảng web của chúng tôi. Sau khi khách hàng hoàn tất việc đăng ký và thanh toán, quyền truy cập vào dịch vụ sẽ được mở ngay lập tức. Thông tin truy cập và các hướng dẫn cần thiết sẽ được gửi qua email đã đăng ký của khách hàng.

Đối với các dịch vụ yêu cầu giao hàng, chúng tôi có thể giao hàng đến khách hàng thông qua các dịch vụ giao hàng phổ biến như Grab Express, Ahamove, Gosend, v.v. Phí giao hàng sẽ do khách hàng chịu.

3. Thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ

b) Thời hạn ước tính cho việc cung ứng dịch vụ:

  • Dịch vụ trực tuyến: Dịch vụ được cung cấp ngay lập tức sau khi thanh toán thành công và xác minh.
  • Hỗ trợ kỹ thuật: Thời gian phản hồi hỗ trợ kỹ thuật là trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của khách hàng.
  • Dịch vụ giao hàng: Đối với các dịch vụ yêu cầu giao hàng, chúng tôi sẽ chuẩn bị và giao hàng cho khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể thông qua các dịch vụ giao hàng phổ biến như đã đề cập ở trên. Thời gian giao hàng cụ thể sẽ phụ thuộc vào khoảng cách địa lý và phương thức giao hàng đã chọn.

4. Các giới hạn về mặt địa lý cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ

c) Giới hạn về mặt địa lý:
Dịch vụ của chúng tôi không bị giới hạn về mặt địa lý. Khách hàng có thể truy cập và sử dụng dịch vụ từ bất kỳ đâu, miễn là có kết nối internet.

5. Phân định trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung ứng dịch vụ logistics về cung cấp chứng từ hàng hóa trong quá trình giao nhận

d) Phân định trách nhiệm:

  • Trách nhiệm của web.analy.co: Chúng tôi chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin truy cập và các hướng dẫn cần thiết cho khách hàng qua email sau khi thanh toán thành công. Mọi thông tin về giao dịch và biên nhận thanh toán sẽ được lưu trữ và có thể truy cập trên tài khoản của khách hàng trên website.
  • Trách nhiệm của khách hàng: Khách hàng cần cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký dịch vụ và kiểm tra email để nhận thông tin truy cập. Trong trường hợp không nhận được email hoặc gặp vấn đề trong việc truy cập dịch vụ, khách hàng cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi để được giải quyết kịp thời.

6. Lưu ý về trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ

Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc cung ứng dịch vụ, chúng tôi sẽ thông báo kịp thời cho khách hàng qua email hoặc điện thoại. Khách hàng có quyền hủy hợp đồng và yêu cầu hoàn trả nếu không hài lòng với thời gian cung ứng dịch vụ. Mọi yêu cầu hủy hợp đồng sẽ được xử lý theo chính sách hoàn trả của chúng tôi.