Danh sách các dòng máy in Analy đã hỗ trợ

Chỉnh sửa 20/12/2023

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều các dòng, và loại máy in, Analy xin cập nhật những dòng mà đã thành công hỗ trợ nhận đơn, in thành công bill đẹp.

Những dòng vẫn chưa hoàn thiện mong quý anh/chị người dùng báo cho em bên em biết để được ưu tiên phát triển phục vụ nhu cầu của quán.

Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của Analy để được sử dụng phiên bản đầy đủ tính năng nhất nhé:

Google Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.analy.user