Điều Khoản Dịch Vụ

Chào mừng bạn đến với Analy (dưới đây gọi là “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “nền tảng”). Trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sau đây. Sử dụng dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân theo các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

1. Định Nghĩa

  • Dữ Liệu Người Dùng: Tất cả các dữ liệu và thông tin được cung cấp hoặc thu thập từ người dùng khi họ sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
  • Nền Tảng: Công cụ và dịch vụ phân tích dữ liệu được cung cấp bởi chúng tôi.
  • Người Dùng: Mọi cá nhân hoặc tổ chức sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

2. Nghĩa Vụ Của Người Dùng

  • Cung Cấp Thông Tin Chính Xác: Người dùng phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
  • Bảo Mật Tài Khoản: Người dùng phải giữ bảo mật tài khoản của mình và không chia sẻ thông tin đăng nhập với bất kỳ ai khác.
  • Tuân Thủ Quy Định: Người dùng phải tuân thủ tất cả các quy định và hạn chế được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ này cũng như các luật pháp áp dụng.

3. Cấm Đối Với Người Dùng

  • Vi Phạm Bảo Mật: Người dùng không được can thiệp vào tính bảo mật của nền tảng hoặc cố gắng truy cập thông tin không được phép.
  • Sử Dụng Sai Mục Đích: Người dùng không được sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ mục đích phi pháp hoặc bất hợp pháp nào.
  • Phân Phối Thông Tin Người Dùng: Người dùng không được phép phân phối, chia sẻ hoặc bán thông tin người dùng cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của họ.

4. Pháp Lý

Các điều khoản và điều kiện trong Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Viet Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết thông qua các pháp luật của Viet Nam.

5. Thay Đổi

Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc cập nhật Điều Khoản Dịch Vụ này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau bất kỳ thay đổi nào đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.

6. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Điều Khoản Dịch Vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [thông tin liên hệ của bạn].

7. Hiệu Lực

Điều Khoản Dịch Vụ này có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2024