Hướng dẫn cài đặt máy in USB

Các bước thực hiện bên dưới áp dụng cho cả cài đặt máy in đơn và máy in tem.

Bước 1: Chọn loại máy in

Bước 2: Tìm máy in cần kết nối

Bước 3: Bấm vào máy in cần kết nối trong danh sách.

Bước 4: Bấm in kiểm tra kết nối xem có ra giấy không. Nếu có ra thì bấm lưu.

Bước 5: Sau đó tiếp tục vào lịch sử đơn hàng bấm in thử một đơn hàng bất kì. Nếu okie thì bấm tick vào ô In đơn tự động.