Hướng dẫn đăng nhập Gojek

Bạn có thể đăng nhập bằng số điện thoại chính của quán, nhưng sẽ bị đăng xuất ở app Gobiz.

Thay vào đó, bạn có thể tạo tài khoản nhân viên để vừa đăng nhập ở Analy, vừa đăng nhập ở app Gobiz bằng các bước sau:

Vào trang: https://app.gobiz.com/auth/login

Chọn tiếng Việt, đăng nhập bằng số điện thoại quán.

Vào lại mục đăng nhập Gojek của Analy và đăng nhập bằng tài khoản nhân viên này.