Hướng dẫn đăng nhập Grabfood

Bước 1: Tạo tài khoản Nhân viên ở màn hình chính của app Grab merchant. Để tránh bị thoát app ở tài khoản chính.

Bước 2: Thêm nhân viên, chức vụ thu ngân hay quản lí đều được. *** Lưu ý: Sử dụng email khác với email tài khoản chính.

Bước 3: Vào email mới vừa sử dụng, => đặt lại MẬT KHẨU MỚI, thì mới kích hoạt được tài khoản nhân viên này. ***Lưu ý: Nên ghi lại tất cả thông tin đăng nhập và mật khẩu để tránh quên.

Bước 4: Đăng nhập lại vào Analy bằng tài khoản nhân viên.