[Nắng – Nem nướng Nha Trang] Điều Khoản Bảo Mật

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Mọi thông tin thu thập sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích giao dịch, chăm sóc khách hàng, và nâng cao chất lượng dịch vụ. Chúng tôi không chia sẻ thông tin khách hàng với bên thứ ba.