Tính năng đăng nhập nhiều tài khoản quán trên một app

Nếu bạn đang muốn đăng nhập nhiều tài khoản quán vào cùng một tài khoản Analy thì sẽ đăng ký sử dụng tính năng nâng cao với quy trình như sau:

*Lưu ý:

  • 1 tài khoản Analy phục vụ cho 1 địa điểm kinh doanh cụ thể. Ví dụ nếu bạn đang có 3 cơ sở kinh doanh => tạo 3 tài khoản Analy để nhận hoặc in đơn cho mỗi địa điểm.
  • Nếu mỗi địa điểm có nhiều tài khoản trên app thì sẽ đăng ký mở thêm cổng đăng nhập đúng với số lượng quán trên app.
  • Ví dụ: Quán có 3 tài khoản trên Grab, 2 tài khoản trên Shopeefood => thì cần đăng ký mở thêm 2 cổng đăng nhập Grab, 1 tài khoản Shopeefood. Vì mỗi tài khoản cơ bản đã có 1 cổng đăng nhập cố định.

Quy trình:

  1. Thông báo cho bộ phận admin mở thêm số cổng đăng nhập phù hợp.
  2. Sau khi admin thông báo tài khoản đã được mở thêm cổng, vào lại phần kết nối đối tác => Bấm vào từng quán số 2, 3 và đăng nhập như hướng dẫn.

Lưu ý:

  • Ở mục Lịch sử đơn hàng: Xem tổng số doanh thu cả các quán trên mỗi app. Ở mục Báo cáo doanh thu: Xem chi tiết doanh thu của mỗi quán. Ngoài ra, có thể xem lại chi tiết báo cáo doanh thu trong email mà mình dùng để đăng ký tài khoản Analy.
  • Tên quán không cập nhật chi tiết vì hệ thống data rất lớn, app sẽ hiện dưới dạng Grab 2, 3…nên quán cần lưu thông tin quán ở nơi khác để kiểm tra dễ dàng hơn.
  • Nếu thấy thông báo: “Một trong các đối tác của quán đang bị mất kết nối….” mà mình không biết quán thứ mấy bị mất kết nối thì cứ bấm vào từng quán để kiểm tra xem tình trạng.

3. Tham khảo trước cách tính phí cho tính năng này tại: https://account.analy.co/

Hoặc liên hệ admin page Analy để nhận báo giá chi tiết.