Tính năng tạo mã quản trị

Analy không phân cấp tài khoản chính chủ hay tài khoản nhân viên, mà mỗi cửa hàng sẽ sử dụng chung 1 tài khoản Analy duy nhất. Nhân viên vừa có thể đăng nhập tài khoản đó để nhận đơn tại cửa hàng, và chủ quán cũng có thể truy cập tài khoản đó từ xa để quản lý. Ưu tiên đăng nhập bằng thiết bị ios cho việc quản lý từ xa, vì ios không kết nối máy in.

Và để hạn chế việc chia sẻ các thông tin về tình hình kinh doanh như Báo cáo doanh thu, Tổng lượng món bán ra….Quán sẽ tạo Mã quản trị để những ai có trách nhiệm thì mới được xem những thông tin này.

Cách tạo:

✔️Để xem Báo cáo doanh thu nhập Mã pin quản trị 

✔️Để xem Tổng doanh thu ở mục Lịch sử đơn hàng => nhập Mở khóa quản trị ở mục Báo cáo bán hàng

👉Muốn khóa lại 2 mục này chỉ cần Đăng xuất, rồi đăng nhập lại.