Hướng dẫn đăng nhập Shopeefood

Chuẩn bị: Để đăng nhập tài khoản shopeefood trên Analy, bạn cũng cần tạo 1 tài khoản nhân viên riêng chỉ để đăng nhập trên Analy, và không được dùng tài khoản này đăng nhập ở app shopee partner. Vui lòng dùng tài khoản khác để tắt/mở món.

Bước 1: Tạo tài khoản nhân viên.

=> Tài khoản nhân viên phải có chữ HOẠT ĐỘNG mới thành công.

🆘 Bắt buộc thực hiện các bước sau trên máy tính hoặc laptop, nếu bạn đang không có sẵn thiết bị vui lòng nhắn tin cho page Analy để được hỗ trợ đăng nhập ạ**

Bước 2: Đăng nhập tài khoản Quản lý vào trang sau : https://partner.business.accounts.shopee.vn

Bước 3: Để lấy mã đăng nhập shopeefood vui lòng làm theo các bước ở đây:

👉 https://drive.google.com/drive/folders/1LjM7l_Rkh45nedDJlVxW0Ec2EbePkqEp?usp=sharing

🆘Các lưu ý:

 1. KHÔNG ĐƯỢC đăng xuất tài khoản ở web Shopee parter, có thể tắt tab đó đi. Nếu bạn muốn lấy mã đăng nhập ở tài khoản thứ 2, thứ 3 hãy mở tab ẩn danh. Nếu không tài khoản sẽ không được kết nối nữa.
 2. Nếu bạn đang cài đặt trên máy Ocha hoặc máy pos sunmi không thể copy mã đăng nhập vào, thì hãy đăng nhập Analy ở thiết bị điện thoại nào đó, gắn mã Shopeefood vào rồi hãy đăng nhập lại ở máy pos, Ocha.
 3. Các trường hợp có thể dẫn tới tài khoản Shopeefood bị mất kết nối như là:
  • ✔️Sử dụng tài khoản spf đăng nhập đồng thời ở Analy và app Shopee Partner => Chỉ được đăng nhập ở 1 nơi. 
  • ✔️Tạo tài khoản nhân viên khác bằng sđt hoặc email mà trước đó đã có sử dụng, hoặc có liên kết với nhau. 
  • ✔️Tài khoản đăng nhập đang ở vị trí là Nhân viên thì thời hạn đăng nhập bị giới hạn => Phải chuyển thành Quản lý
  • ➡️ Trong trường hợp spf bị mất kết nối thì không thể sử dụng mã đăng nhập hiện tại nữa. Mình phải lấy mã đăng nhập mới.