Tính năng giao hàng

Analy chính thức hợp tác với GrabExpress để quán có thể tạo đơn hàng giao đi ngay trong app Analy nhanh và tiện nhất, mà không cần thiết phải mở app giao hàng khác.

Trên website, sắp tới khách hàng cũng thể nhập thông tin giao hàng: địa chỉ, sđt…kiểm tra phí ship, thanh toán qua mã QR, và tự động đặt shipper lấy hàng nhanh chóng.

  • Dưới đây là các bước đặt GIAO HÀNG với các đơn tạo trực tiếp trong app Analy:
  • Còn với các đơn GIAO ĐI được đặt từ website thì chỉ cần thực hiện từ Bước 4.

👉Báo cáo doanh thu TRỰC TIẾP bao gồm chuyển khoản và tiền mặt KHÔNG bao gồm phí ship có trong đơn hàng. Chỉ ghi nhận doanh thu thực nhận sau khi đã trừ các mã khuyến mãi giảm giá món và giảm giá phí ship (nếu có)